Iglesia de la Santa Creu de Bellaterra, 1958

Pintura mural
Iglesia de la Santa Creu de Bellaterra, 1958
Pintura mural
Detalle de la iglesia de la Santa Creu de Bellaterra, 1958
Pintura mural
Detalle de la iglesia de la Santa Creu de Bellaterra, 1958
Pintura mural
Detalle de la iglesia de la Santa Creu de Bellaterra, 1958
Pintura mural
Detalle de la iglesia de la Santa Creu de Bellaterra, 1958
Pintura mural
Detalle de la iglesia de la Santa Creu de Bellaterra, 1958
Pintura mural
Detalle de la iglesia de la Santa Creu de Bellaterra, 1958